Technology

/Technology

HELD FASHION INVESTEȘTE ÎN ENERGIA VERDE

În contextul preocupărilor tot mai intense privind protecția mediului și optimizarea consumului de resurse energetice, compania noastră a implementat în anul 2022 o investiție într-o centrală fotovoltaică de 197 kWp în colaborare cu compania clujeană Servelect. ce utilizeaza 432 de panouri fotovoltaice. 70% din energia verde astfel produsă va fi folosită pentru consum propriu, diferența urmând a fi transferată în rețeaua națională. În acest fel, consumul de energie electrică preluată din Sistemul Energetic Național se reduce cu circa 32%. Cele 432 panouri